Samlepost om lærer-ting

Det er en del lærere innom bloggen min, og for at dere skal kunne finne fram litt enklere, kan dere bruke denne posten, samt kategorien skole. Håper dere finner noe dere kan bruke her, jeg skal prøve å holde denne oppdatert.

Tips, undervisningsopplegg og liknende:
Tips til undervisning om kropp, helse, hygiene og partikler (ganske artig)
Om da jeg lærte 3. klassingene mine å blogge
Anbefalte bøker til 3.-4.-trinn
Ukas dialektord
Barnas egne regler
Om mobbing
– “Hvorfor tror du så mange liker internett?
Kunnskapsbank for skolefolk: Digitale ferdigheter
Om repetert lesing og hvorfor du bør gjøre det
Running dictation – aktiv engelskundervisning
Tips for en hyggeligere hverdag

Tanker om læreryrket:
Følelsen av å ikke strekke til
Kunnskapsløse lærere
Å være lærer eller å la være å være lærer
Forskjellen på en fersk og en erfaren lærer
Bak tallene er det mennesker
Om favorittlærere
Hva jeg brukte “pausene” mine til
Om kroppsøving
Til foreldre med skolebarn

.

Følg gjerne med på Facebook.

.

En liten oppfordring

I dag er det fredag, endelig er det snart helg. Det er mørkt tidlig om morgenen, og kanskje til og med mørkt når man går hjem fra jobb, og man føler kanskje at man jobber ekstra mye i denne perioden. Allikevel kommer jeg med en liten oppfordring til (hovedsakelig) dere lærere som leser bloggen min.

Send en e-post (eller ta en telefon) til en forelder i dag, kun for å gi ros. Gi ros fordi barnet deres jobber bedre med lekser, eller fordi foreldrene gjør en innsats i forhold til matematikken, akkurat slik du på utviklingssamtalen sa at de burde gjøre. Kanskje eleven har vist stor omsorg for noen? Kanskje eleven har hjulpet andre? Jeg er helt sikker på at elevene i din klasse som kan ha godt av litt ros, og foreldrene det samme.

Ta deg tid til å skrive den mailen. Ingen praktiske opplysninger, ingenting negativt, bare “Hei! Jeg har lagt merke til at … jobber mye bedre i timene i det siste, spesielt i matte. Takk for at dere har tatt tak i leksejobbingen hjemme, nå er … mye mer aktiv i timene, og dette påvirker både det faglige og sosiale her på skolen. Dere er flinke, fortsett slik!” – eller noe liknende.

Jeg gjorde dette i dag, og noen minutter senere fikk jeg svar fra pappaen, som roste tilbake. Og vips, fikk jeg mer energi også, noe som hjelper på når dagene blir mørkere og mørkere.

Jeg har planer om å sende mail til alle foreldrene med ros før jeg slutter i slutten av desember. De fortjener det, de gjør faktisk en veldig god jobb med disse barna.

Er du ikke lærer, kan du sende en mail til en samarbeidspartner, en kollega, en sjef eller en ansatt. Ros godt arbeid. Gjør hverandre bedre.

Hvor ofte får du mailer med bare ros – og hvor ofte sender du?
Tok du utfordringen?   

 

 

 

Følg med: 
Facebook
 – Twitter – Instagram – Google+ – RSS – Bloglovin

Forskjellen på en nyutdannet og en erfaren lærer

I fjor var jeg en frustrert, sliten og lei nyutdannet lærer.  I år har jeg erfaring, og er en sliten og erfaren lærer. Og hva er forskjellen på en ny og en erfaren lærer? Jo, nå skal du se notatene mine fra et møte, begge varighet 1 time.

En nyutdannet lærer (i hvert fall om den er meg) noterer så mye på et møte (er det noe rart jeg var sliten?):

Jeg noterte og noterte – det var jo så sinnsykt mange beskjeder, og jeg kunne ikke stole å at jeg skulle klare å huske alle disse tingene. Ingen rutiner var inne, ingen erfaring, ingen rominndeling, ingen elevgrupper, ingen kolleger. Derav alle bokstavene og ordene. Bildet øverst med alle notatene er fra august 2009.

En erfaren lærer (i hvert fall om den er meg) noterer så mye på et møte:

Bildet er fra 2. mars 2010. Om det er apati fordi jeg vet at jeg ikke kommer til å klare å huske å gjøre alt jeg noterer, om det er overlevelsesstrategi fordi jeg tenker at jeg kan si at jeg ikke husket det og ikke noterte det, om det er at rutinene sitter, kollegene er på nabokontoret, elevene er snille, foreldrene er blide, eller om det er latskap eller utslitthet kan jeg ikke si sikkert.

Noe har i hvert fall skjedd. Hva tror du har skjedd?

Bloggprosjekt 3. trinn

Jeg har startet opp et lite bloggprosjekt for elevene mine. Annenhver mandag har jeg IKT-undervisning for elevene mine, og fram til sommerferien skal vi jobbe med bloggprosjektet jeg har planlagt siden før jul.

På forhånd lagde jeg en youtube-kanal til elevene. Dette fordi vi har en Creaza-plugin til fronter, så elevene lager selv tegneserier, videoer, photostory o.l. Hvis du er lærer og dere bruker fronter, anbefaler jeg denne. En kan gjøre veldig mye gøy, og de som står bak verktøyet er dyktige og hyggelige.

Jeg forsto på elevene at en del foreldre var skeptiske til bloggprosjektet. Etter at de fikk informasjon, både om at personvernet til barna deres blir ivaretatt, og om at prosjektet selvfølgelig knyttes opp mot lærerplanen, fikk jeg positive tilbakemeldinger.

For å rydde i mine egne tanker, brukte jeg mindmappingsverktøyet til Creaza, og lagde dette tankekartet (klikk for å få stort):

Jeg så for meg fire “avdelinger”, alle med ulikt ansvar. Disse ansvarsområdene kan rullere, bortsett fra de to som publiserer innholdet. Det er to elever som har fått et lite wordpress-kurs, slik at de kan publisere innhold på bloggen selv. Alle elevene i klassen skriver med andre ord tekster, lager filmer/tegneserier/photostories/andre ting, og sender dette til publiseringsavdelingen, som publiserer.

Elevene gjør alt selv, jeg veileder dem bare (om dette skal fungere, anbefaler jeg at introduksjonene/oppstart av timene er svært godt planlagt).

Brukte selvfølgelig Kunnskapsløftet som utgangspunkt for planene mine:
Mål fra LK06 (læreplanen – kompetansemål etter 4. årstrinn)
– finne fram i trykte og digitale medium, sortere innholdet i kategorier og produsere materiale som kan publiseres (samfunnsfag)
– følge enkle regler for personvern når en bruker internett (samfunnsfag)
– foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy (norsk)
– finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og internett (norsk)
– presentere historiske emner ved hjelp av skrift, tegninger, bilder, film, modeller og digitale verktøy (samfunnsfag)
– lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde (norsk)
– plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og uten digitale verktøy (matte)
– innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler (naturfag)
– beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger (norsk)
– elevene skal gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill, og TV-programmer (norsk).

Foreldrene fikk en egen side på fronter, hvor jeg forklarte hva en blogg er, hvorfor jeg vil lære bort om dette til barna deres (nevnte bl.a. at en av norges mest leste blogg har avsindig mange lesere daglig og skrives av en jente på 14 fra Hønefoss (ja, jeg tenker på Voe). Jeg forklarte at bloggen ikke er søkbar, samt at vi aldri legger ut hverken bilder eller navnene på elevene.

Kan godt skrive om hvordan jeg organiserte og introduserte timene, dersom det er ønske for det.

Hva jeg bruker “pausene” mine til

Jeg ble spurt på twitter om jeg snart kunne blogge litt om det vriene i skolehverdagen (etter Følelsen av å ikke strekke til, som ble skrevet i høst). Heldigvis merker jeg at jeg begynner å bli innkjørt, så hverdagslige greier som valg av arbeidsoppgaver for elevene, rutiner og liknende går mye enklere. En del møter brukes på å planlegge timer oppe i hodet mitt, slik at planleggingen går mer effektivt. Nå bruker jeg omtrent så mye tid på jobb som arbeidstidsavtalen min tilsier, så framt det ikke kommer noe ekstra (som utviklingssamtaler o.l.).

Det jeg kjenner tar en del energi i jobbhverdagen min nå, er de såkalte pausene – når elevene har friminutt. Så nå skal dere få vite hva jeg bruker friminuttene til.

Mandag: Uteskole, og dermed ingen pause (men er ute hele dagen og spiser med elevene når de spiser, så det er jo koselig).
Tirsdag: Inspeksjon.
Onsdag: Inspeksjon.
Torsdag: Garderobevakt som har ansvar for å hjelpe elever med votter, sko, jakker, glidlåser, rydding i garderobe o.l.
Fredag: Ingenting – har to friminutt hvor jeg drikker te og svarer på e-post!

I tillegg må man være konfliktløser, man har kjøkkentjeneste, rydde uteskolerom, tømme melkekartongposer og svare på haste-mail fra foreldre.

Og ikke nok med det (!) –  rapporter forteller at hvis man skal være en god lærer må man skape relasjoner til elevene. En av måtene å gjøre det på, er å komme litt tidligere til klasserommet før timen begynner, og bli litt etter timen er over. Det synes jeg er et bra råd, så det prøver jeg å følge så godt det lar seg gjøre.

Jeg prøver å prioritere de tingene som jeg vet gir avkastning for elevene mine, så utsetter jeg de mindre viktige tingene og multitasker litt for å få alt gjort. Det merker jeg gjør godt, og jeg har ikke den samme følelsen av å ikke strekke til som jeg hadde i høst.

Nå gjenstår det bare å se om jeg får (og vil ha) jobb på samme skole neste skoleår. Er i et vikariat, så ingenting er sikkert (selv om jeg har fått sterke indikasjoner på at de ønsker å ha meg med videre).

Barns egne regler

Forleden dag hadde jeg en time om beskjeder og regler. Først hadde jeg en gjennomgang av hva en regel er, og hva konsekvens er. Vi snakket om temaet, og barna fikk reflektere. Så fikk barna lage regler hver. Først måtte de lage tre regler for klasserommet, så tre regler for friminuttet. Deretter fikk de lov til å velge hva de skulle lage regler for (eksempelvis hjemme, for sjørøvere, på Nordpolen, fotballbanen, butikken o.l.). Her kan dere se hvilke regler 3. klassingene mine ville hatt om de fikk bestemme:

Klaseromregler:
Være stille når læreren prater
Være ærlige
Du må ikke gjøre noe annet i timen
Jobbe bra og ikke tøyse i timene
Ikke løfte på pultene i timen
Ikke rote i penalet i timen
Vi må huske å ikke prate når læreren gjenomgår
Vi skal gjøre de oppgaver læreren jir
Ikke tenke dome ting om hverandre
Gjøre gode ting med kropen
Være stille
Sitte stille
Høre hva læreren sier
I klaserommet skal man være snille med hverandre og dele gråblyanter
Si hygelige ting
Ikke røm fra klassen
Ikke bli hisaop når andre jør no domt
Man må være snile, man må gi flere sjangser til de som vil det og man kan si fine ting til hverandre.
Være stile, ikke tulle, og hjobe

Frimenut regler:
Viss noen går alene spør om de vil være med
Ikke tvinge andre
Leke det alle har lyst til å leke
Ingen skal slå andre
Ingen skal sparke andre
Man må spøre andre for og bli med på leken
Man må spøre hva den andre personen vil leke

Fotballbanen:
Ikke ta med ballen hjem
Ikke fall med vilje
Man skal følge med
Sentre til andre enn gutter

Butikken:
Ikke stjele
Være snill
Ikke mase

Sjørøver:
Være skummel
En  sjørøver skal være modig
Hvis en sjørøver er snil må han håppe fra planken
En sjørøver skal være slem

Regler hjemme:
Jeg kan ikke plage lillesøster
Jeg kan ikke plage storebror så ofte, bare litt
Prøv å vær snill mot søster og bror selom de er minst
Ikke være sur
Være blid
Ikke slå

Nordpolen:
Være godt kledd
Være forsikti

– Er det noe rart jeg synes jeg har de fineste elevene som finnes? “Ikke røm fra klassen” f.eks. – hvordan finner man på noe så rart og morsomt?

Bloggpuls

Jeg har fått lov til å bli med på noe utrolig gøy, nemlig bloggpuls! Hvis du enda ikke har hørt om det, kan jeg røpe at det skal bli et omfattende magasin for og om blogg og sosiale medier. Dette er stedet å være om man vil holde seg oppdatert på blogg og sosiale medier. Jeg har blitt spurt om å være med å plukke gode bloggposter som skal publiseres (små snippits)/lenkes på bloggpuls.

Les og lær, fra initiativtakerne:

Bloggpuls kommer til å bestå av forskjellige avdelinger og redaksjoner som spesialiserer seg på ulike områder innen blogg og sosiale media. Vi skal ha et eget magasin med artikler om blogging og sosiale medier produsert av vår faste redaksjon og andre bidragsytere fra det norske blogg- og sosiale medier-miljøet. Vi skal ha et eget ungdomsmagasin om blogg og sosiale medier og ikke minst; Vi har egne redaksjoner som til sammen leser et enormt antall blogger og som er meget aktive i andre sosiale medier, og disse menneskene skal velge innlegg fra mange av de mest interessante innleggene for deg – crème de la crème innenfor de ulike kategoriene.

Jeg liker at vi som blogger får lov til å velge fra våre favorittblogger. Jeg er sikker på at man på den måten får en bredde på innholdet. Jeg er ganske sikker på at du kommer til å finne noen nye favoritter der.

Gleder meg til plukke gode bloggposter – og hvis du har noen bloggfavoritter, må du gjerne legge igjen lenker i kommentar-boksen under her.

Takknemlig og spent

I går var jeg en veldig sliten lærer, i dag føles verden mye bedre. Jeg har, takket være deres refleksjoner, råd og kommentarer, samt mine kollegers omsorg, innsett at man ikke kan rekke over alt, alltid. Noe må dessverre nedprioriteres. I dag skal jeg ha fire utviklingssamtaler, og nå gleder jeg meg faktisk litt. Elevene min er flotte, og jeg vil tro at foreldrene er minst like ålreite.

Alle har et forhold til skolen. Alle har hatt både gode og dårlige lærere. Alle har opplevd hvordan det er å ikke bli sett i skolehverdagen og alle har opplevd å mestre (håper jeg). Jeg tenker at dersom vi ønsker engasjerte, motiverte og dyktige lærere, behøver vi ikke nødvendigvis mer lønn, men mer takknemlighet ovenfor den jobben som blir gjort, samt at læreryrket får høyere status. Jeg trenger ikke mer penger, men jeg trenger tid til å gjøre alt jeg er pålagt. Og jeg trenger å føle at den jobben jeg gjør blir satt pris på.  

Jeg er spent på utviklingssamtalene, og på et mer personlig plan er jeg spent på å hente den lille valpen vår. DSCF6980 - KopiHvis noen er spent på navnet, samt hvordan avtemningen har gått, kan jeg røpe at det lille nøstet heter Aira. Vesle Aira! Elevene mine var helt enig i at det var et fint navn da vi lagde statistikk knyttet til pollen her inne. Jeg fortalte dem hvor mange som har stemt, samt hvor mange stemmer hver av navnene fikk. Så fikk elevene stemme (flesteparten valgte Aira), og så lagde vi et diagram sammen.

Jeg synes hun ser ut som en Aira, og hun oppførte seg som en Aira. Jeg gleder meg til å hente henne og få henne hjem, endelig.

I dag vil jeg nevne noe positivt også: å være lærer er fantastisk givende. I maten i dag, satt jeg meg ned med elevene og diskuterte hva demokrati er, snakket om valget, og flere hadde meninger om hvem de skulle stemme på når de blir 18. Mange hadde hørt foreldrene diskutere politikk, og flere var overraskende reflekterte i forhold til alderen de er. Læreryrket er fantastisk givende, og jeg elsker jobben min, men noen ganger, som i går, kjenner jeg på hvor tungt det er å ikke rekke over alt. Men læreryrket er et godt yrke. I hvilke andre yrker har man over 20 små mennesker som forteller deg at du er flink? :-)

Takk for omtanken og refleksjonene deres. Jeg skal ta det innover meg. Ingen er supermennesker, man må velge det man skal prioritere og man må ta vare på seg selv. Det gjelder flere enn meg.

Følelsen av å ikke strekke til

I dag begynte jeg å gråte på kontoret. Jeg fikk ikke puste og tårene fylte øynene mine – jeg var veldig sliten.

I morgen skal jeg ha mine første utviklingssamtaler, fjorten skoledager etter skolestart. Jeg har gjennomført og rettet kartleggingsprøver, to i norsk og en i matte. Jeg har hatt glosetester og rettet lekser. Jeg har organisert og satt meg inn i tidligere utviklingsplaner og rapporter. Jeg har hatt elevsamtaler og undervisning som vanlig, samt skrevet fagplaner/årsplaner i 7 fag. Jeg har observert elevene i lek og arbeid. Jeg er både nyansatt og nyutdannet, så jeg har satt meg inn i planer for skolen, planer for gruppa og planer for de enkelte elevene. tidJeg er heldig, fordi jeg har flotte elever og en god tone med alle foreldrene så langt.

Allikevel ser det ikke nok. Jeg har blitt satt opp til å lage en språkdag for 1.-4 trinn om noen uker, et opplegg for en hel dag i midten av september. Opplegget skal leveres på fredag, og jeg har ikke begynt. Jeg burde gått på personalrommet for å spise og være sosial med kollegene mine i pausa, men jeg rekker det ikke – jeg må ofre pausa for å få unna litt jobb, for å slippe å sitte enda lenger på kvelden. Jeg må huske at det er min tur til å lage ukeplan og ukebrev for kommende uke. Jeg prøver å se alle elevene hver dag, huske alle beskjeder som må gis, lære elevene det de skal og ta vare på det sosiale miljøet i klassen. Jeg må skrive noen årsplaner til, og jeg må forberede meg til mestringsgrupper som starter rett etter høstferien.

Jeg gjør en god jobb, men det er ikke nok. Jeg arbeider gjerne 10-12 timer alle hverdager og minst 4 timer på lørdag/søndag for å komme ajour. Når jeg tror jeg har satt meg inn i alt, innser jeg at det er rapporter jeg burde lest, prøver/lekser jeg burde rettet, beskjeder jeg har glemt å gi, kolleger jeg ikke har hilst på hele dagen og elever jeg burde fulgt tettere opp.

Jeg ble ikke forberedt på denne jobben da jeg gikk på lærerhøgskolen. Lærerhøgskolen forberedte meg faglig på jobben, men ikke didaktisk eller pedagogisk. Jeg fikk god karakter i faget pedagogikk, men det er i teorien. I følge kolleger har jeg teft og er en dyktig lærer, men det lærte jeg heller ikke på lærerhøgskolen. Der lærte jeg store ord og fagre mål, samt fikk jeg en grei faglig ballast. Ingen fortalte meg at jeg kom til å jobbe rundt 60 timer i uka og allikevel ikke bli ferdig med alt jeg burde gjort.

Dette er egentlig bare et lite hjertesukk fra en ung lærer. Jeg skulle ønske at lærerhøgskolen forbredte meg på den jobben jeg har valgt. Jeg skulle ønske jeg kunne fått tid til å gjøre det jeg trenger å gjøre for å være en god lærer. Jobben er nemlig for viktig til å ignoreres, og dyktige lærere bør ikke være så slitne at de begynner å gråte av frustrasjon etter allerede 13 dager.

 

Litteratur til 3. trinn

Som nyutdannet lærer, synes jeg det er vanskelig å vite hvilken litteratur jeg skal velge når jeg skal lese høyt for elevene mine. Som assistent før sommerferien leste jeg Ole Lund Kirkegaards Albert og andre ugangskråker, og den slo svært godt an hos både jentene og guttene. Til tross for at jeg har hatt om, og fått god karakter i emnet om barne- og ungdomslitteratur på lærerhøgskolen, ble jeg usikker på hvilke bøker jeg burde velge for 3. klassingene mine i høst.

Twitter er et flott verktøy når man er usikker, så jeg spurte etter tips, og @einjen, @halvordahl, @elisabethDL, @hegnil, @fimreite, @gietlitevink, @Trond_s, @kraaketaer, @Flippflopp, @mariberglund, @ithildancer og Rachel, Maria, Maja Piraja,  Theri og størstepia delte sine favoritter og hjalp meg å sette sammen følgende liste til 3. trinn.

Skjønnlitteratur for 3. trinn
Ole Lund Kirkegaard – Gummi-Tarzan
Kenneth Grahame – Det suser i sivet
Roald Dahl – SVK
Roald Dahl – Charlie og sjokoladefabrikken
Roald Dahl – Matilda
Roald Dahl – Verdens største fersken
Roald Dahl – Danny og den store fasanjakten
Roald Dahl – Georgs magiske medisin
Michael Ende – Trylledrikken
Michael Ende – Jim Knapp og Lukas Lokomotivfører
Jon Bing – Azur – kapteinenes planet
Jo Nesbø – Doktor Proktor-bøkene (prompepulver og tidsbadekar)
Jostein Gaarder – Julekalenderboken – da antar jeg at det er Julemysteriet man mener
Marit Nicolaysen – Svein og rotta–bøkene
Kjetil Indregård- Linus i svingen–bøkene
Bjørn Sortland – ….mysteriet– bøkene
Arne Svingen – Hubert–bøkene.
Erlend Loe – Kurt-bøkene.
Erlend Loe – Kurt og fisken.

Har du noen tips til litteratur du likte godt da du var liten, eller som barna/elevene dine liker?

Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til alle foreldre
Ta med barnet/barnene dine på biblioteket. Vis dem at du er entusiastisk og glad i bøker, og la dem lete frem bøker de synes ser spennende ut. La dem lese litt i boka før dere tar den med hjem – bruk “knyttneveprøven” for å finne ut om boka er for vanskelig, eller om den er grei å forstå for barnet. Ta med bøkene hjem og la barna kose seg med litteratur. Les høyt for dem, og la dem lese for seg selv.

Min søster

Jeg har en lillesøster. Nevnte lillesøster sniker og snoker rundt her inne i blant. Lillesøster har uttrykt ønske om å bli nevnt på bloggen min.

Vi jobbet sammen her forleden, Lillesøster og jeg. Hun er målfotograf og jeg er måldommer, vi tar bilder av og disker hester som subber over målstreken på en travbane i nærheten her. Tre minutter til startbilen ruller. En av mine storebrødre jobber der også. Vi er egentlig ikke så interessert i hester, men vi klarer å se forskjell på trav og galopp, og på den måten fikk vi jobb som målfotograf og måldommer. Men du, ikke skyt oss hvis vi dømmer slik at du ikke vinner flere millioner på hest.

Jeg er litt usikker på om jeg får lov til å legge inn et bilde av Lillesøster, men siden hun er så nydelig, kan jeg ikke la være. I present to you, my beautiful sister:
søt søster smiler stort

Lillesøster fikk lappen da hun fylte 18, hun har en liten Golf som heter Vesleknirk, vi eide lille Beauty sammen, hun har tusen venner og tusen beilere (man forstår lett hvorfor når man ser bildet av henne, sant?). Lillesøster er klok og morsom, hun er kjærlig og omtenksom. Hun er sta og fnisete, og nå som jeg bor et par timer unna henne, savner jeg henne.

Jeg setter uendelig stor pris på Lillesøster. Hun er et fantastisk menneske. Håper hun vet det.